top of page

מיתוג עסקי

מיתוג טוב מתחיל קודם כל בהבנת הלקוח

יש הרבה יותר למיתוג מאשר נראות ויזואלית, ומדובר בחשיבה אסטרטגית מעמיקה, עבודה תצריפית, איזון עדין בין היבטים קוגניטיביים (מחשבתיים, תודעתיים) שונים, המעניקים ערכים, מיקוד ובידול לעסק/למוצר/לשירות - שרק מתבטאים בלוגו ובעזרים פרסומיים אלו ואחרים.
מה שהופך מוצר למותג הינם ערכים בולטים, זכירים, מוחשיים - רגשיים ותדמיתיים - שהינם עמוקים ובעלי משמעות תכנונית.
מוצר לא יהפוך למותג רק בגלל לוגו יפה וטוב. לעומת זאת, בהחלט ייתכן שיתקיים מותג ללא לוגו מתוחכם וייחודי.

סוגר פינות

סוגר פינות

סייבר וייזור

סייבר וייזור

מישמש

מישמש

מול הים

מול הים

לתת יד

לתת יד

טריאד

טריאד

וויפר אינטרנשיונל

וויפר אינטרנשיונל

גליה זוהר סטודיו לכלות

גליה זוהר סטודיו לכלות

GK FILMS

GK FILMS

HCSC

HCSC

CineStyle

CineStyle

CineStyle

CineStyle

אורבן טרייק

אורבן טרייק

בוואריה

בוואריה

בי מיומנה

בי מיומנה

בית ספר לדיפלומטיה צבאית

בית ספר לדיפלומטיה צבאית

< Back to Projects
bottom of page